Парня
Daniel
Daniel, 36
Galib
Galib, 37
Pasha
Pasha, 38